Zet de stap naar hernieuwbare energie voor de toekomst

Klokkenluider policy

Via dit contactformulier kunnen alle personen, die in het kader van hun werk-gerelateerde activiteiten in contact staan met Group Suerickx, aangifte doen van (mogelijke) inbreuken.

Een inbreuk is een handeling of nalatigheid die onrechtmatig is en het doel of de toepassing van toepasselijke regelgeving ondermijnt.

Aangezien een correcte melding onderhevig is aan een aantal regels, lichten we deze hieronder kort toe:

 • Een klokkenluidersmelding kan worden verstuurd door elke persoon die in contact staat met Group Suerickx in het kader van werk-gerelateerde activiteiten. Dit kunnen dus zowel (interne of externe) werknemers zijn, als bijvoorbeeld leveranciers die diensten leveren.
 • Via dit meldpunt kunnen alle inbreuken worden gemeld, bijvoorbeeld een schending van de regelgeving inzake:
  • overheidsopdrachten;
  • financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering;
  • productveiligheid en productconformiteit;
  • veiligheid van het vervoer;
  • bescherming van het milieu;
  • stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
  • veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;
  • volksgezondheid;
  • consumentenbescherming;
  • bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;
  • bestrijding van belastingfraude;
  • sociale fraudebestrijding
 • Klokkenluiders worden beschermd tegen represailles, zoals bijvoorbeeld ontslag of demotie. Deze bescherming geldt uiteraard niet wanneer er bewust een onjuiste melding wordt verstuurd (bijvoorbeeld om iemand in diskrediet te brengen). In dat geval stelt de melder zich bloot aan sancties.
 • Uw melding wordt in eerste lijn behandeld door twee medewerkers van Group Suerickx, namelijk Julie Vandendries (Costumer Care) en Lieze Meurs (HR Business Partner). Enkel deze personen hebben toegang tot uw melding.
 • U kan een melding zowel autoniem (u geeft uw naam door) als anoniem versturen. Deze keuze geeft u aan bij het invoeren van de melding zelf.
 • Zolang u een correct emailadres gebruikt, zal u op de hoogte gehouden worden van de status van het dossier. Indien het door u opgegeven emailadres foutief is, kunnen we u niet op de hoogte stellen, en kunnen we u ook niet contacteren indien we bijkomende informatie nodig hebben in het kader van een correct onderzoek. In dat laatste geval is het mogelijk dat er geen onderzoek kan worden verricht (wegens ontbrekende informatie).
 • Uw melding is – voor wat betreft de persoonsgegevens – onderworpen aan onze privacy policy.

Indien u vragen hebt over de procedure, kan u steeds contact opnemen via onderstaand emailadres:

Contact-Group-Suerickx-Julie
contacteer ons

Contacteer ons

TOP