Asbestveilig tegen 2040

De Vlaamse Regering gaf vorige zomer haar goedkeuring aan het Actieplan Asbestafbouw.  Het gebruik van asbest in België mag dan wel sinds 2001 verboden zijn, toch blijkt er in onze Vlaamse scholen, magazijnen, bedrijven, kantoren … nog veel asbest te zitten. Uit studies is gebleken dat ongeveer twee miljoen ton asbest aanwezig is in Vlaanderen. De verschillende overheden nemen op diverse niveaus al heel wat initiatieven om België asbestvrij te maken: Vlaanderen heeft bijvoorbeeld de ambitie om tegen 2040 asbestveilig te zijn.

DOELSTELLINGEN

Vanaf 2022 zullen eigenaars bij verkoop  over een asbestinventaris moeten beschikken.

Tegen 2032 wil de Vlaamse overheid dat alle gebouweigenaars van gebouwen met een risicobouwjaar over een asbestinventaris beschikken. De OVAM zal hiervoor een centrale databank beheren en toezien op een certificatiesysteem voor erkende asbestdeskundigen.

De einddoelstelling van het versnelde asbestafbouwbeleid is een asbestveilig Vlaanderen in 2040. Het afbouwbeleid beoogt het wegnemen van de schadelijke invloed van asbesthoudende materialen op de mens en het milieu bij normaal gebruik van gebouwen en infrastructuur.

 

ASBESTSANERING DOOR GROUP SUERICKX